Eindrücke vom Krav Maga Seminar mit Grandmaster Haim Gidon